LOFOTEN
KRIGSMINNE MUSEUM
HOVEDSIDE
LofotraidetJOSEF
TERBOVEN


Etter lofotraidet
4.mars 1941
kom Terboven
til Svolvær med
sjøfly 6 mars.HAMBURG
Tysk
fabrikkskip

 LOFOTRAIDET
2

Josef Terboven.

Terboven var Reichskommisar for Norge under okkupasjonen 1940-45. Han hadde den høyeste politiske myndighet, men hadde ikke lov til å beordre militære styrker-dvs. Wehrmacht.

Dog hadde han selvfølgelig innflytelse på mangeavgjørelser og var direkte ansvarlig for bl.a. at finnmark ble brent og befolkningen tvangsevakuert høsten 1944.

Etter lofotraidet 4.mars 1941 kom Terboven til Svolvær med sjøfly 6 mars. Dette skapte angst blant befolkningen for hadde Terboven fått det som han ville, så var hele byen blitt svidd av.


Dette som en represalie for den vennlige mottakelsen de engelske soldatene fikk. På slutten av krigen ble Terboven desperat og ønsket å skyte 10 000 norske gisler, men både Hitler og Quisling nektet å godkjenne en slik ordre.

Han endte sitt liv med å sprenge seg i luften inne i en bunker på Skaugum gård.

MANSJETTKNAPPENE BLE FUNNET I
JAKKELOMMEN PÅ UNIFORMSJAKKEN TIL
TERBOVEN UNDER OPPRYDDING PÅ SKAUGUM


SKÅL FRA TERBOVENS GAVESETT.
  Gavesettene ble laget av Porsgrund
  Porselen og var laget i et lite omfang.

  Fabrikken likte ikke å lage dette,
  så de la inn sabotasjeflekker.

  Denne skålen til Terboven har en tydelig
  brun flekk på havet.

Fabrikkskipet Hamburg ble senket i Svolvær
den 4. mars   1941


Skipet ligger fortsatt på havets bunn i Osanpollen i Svolvær.

Skipet har vært et   
yndet mål for fritids-dykkere fra hele verden opp gjennom årene.
LOFOTEN KRIGSMINNEMUSEUM
webdesign: bkh © 2001