no Norwegian
16 718 bygninger ble flammenes rov
under tilbaketrekkingen av de tyske styrker i Finnmark til forsvarslinjen Lyngenfjord-Skibotn

Ansvarlig general var Lothar Rendulic. Han hadde også ansvaret for tilbaketrekkingen av
20. bergarme fra Finland som besto av 170 000 mann, 13 000 lastebiler, 40 000 hester og tusener av sovjetiske krigsfanger. I Finnmark hadde sovjetiske tropper gått til angrep og 19. armekorps ble presset tilbake. For Wehrmacht var det viktig at den militære retretten gikk uten forsinkelser, uten å bli belemret med brenning av bygningsmasse og evakuering av en stor sivilbefolkning.

Men Terboven ville det annerledes og fremmet forslag og tvangsevakuering. Den 25. okt. 1944 tar de sovjetiske styrkene Kirkenes. Byen var nesten utslettet av russiske bombeangrep og ca. 4000 av befolkningen berger seg ved å søke tilflukt i A/S Sydvarangers gruver. Det er den 6. bergdivisjon som skal utgjøre den tyske baktroppen og har ordre om å ødelegge alt etter seg.

28. okt. sender Hitler ut et Führerbefhel (førerordre) om tvangsevakuering. Terboven har fått sitt ønske oppfylt. De tyske ettertroppene gjorde sitt beste for å følge ordren, og gikk metodisk til verks. Rom for rom i husene ble antent, vinduene slått inn for å få god trekk, og kyr og sauer slaktet. Befolkningen fikk mange plasser kort tid på seg for å gjøre seg klar til evakuering. Og langt fra alle ville la seg evakuere.

I Tana rømte hele barnehjemmet (26 barn) for å unngå evakuering. Andre plasser stakk folk til fjells eller ut på vidda. Folk tok
tilflukt i hytter, huler og gammer. I Gamvik rømte 450 til fjells og så derfra sine hjem gå opp i flammer. Og selv om tyskerne forlot så måtte man være forsiktig. Langs hele kysten dro de tyske vaktbåtene på jakt etter folk som hadde satt seg ut over «der Führers» ordre.

Tvangsevakuering

Bildet viser hvor lite enkelte fikk med seg fra sine hjem når de i all hast ble drevet sørover.

Bildet viser Petra Henningsen som blir tvangs evakuert fra Smørfjord sammen med sin bestemor. Bestemoren bærer en dyne og et matspann mens Petra har en liten koffert pluss en bagg med noen klesplagg.
1944

Totalt ble ca. 50 000 mennesker tvangsevakuert og ført til andre plasser i Norge – bl.a. Lofoten og Vesterålen. 23 000 ble igjen. Mange av disse led mye vondt pga. de primitive forholdene de måtte leve under, lite mat, vått og kaldt osv.

– 10 563 boliger ble svidd av
– 4711 fjøsbygninger
– 27 kirker
– 141 bedehus og forsamlingshus
– 19 medisinske anstalter
– 417 forretninger
– 61 offentlige administrasjonsbygg
– 106 skoler
– 229 industri og håndverksbygg og
– 54 banker

Men det bør nevnes at ikke riktig alle plasser lystret de tyske soldater ordre. Bl.a. ble en bygd (Bugøynes) spart fordi den tyske offiseren som
hadde ansvaret nektet å brenne bostedet. Modig gjort, for hadde han blitt angitt av en av sine soldater, så hadde han utvilsomt blitt skutt. Etter krigen har han kommet tilbake, men nå som turist. Og han ble meget godt mottatt av befolkningen.