no Norwegian
"Operasjon Claymore"
Det første raid i verden var i Lofoten 4.mars 1941.
350 engelske soldater deltok samt 52 norske.

Blant de norske var den senere så kjente kaptein Linge. Den norske avdelingen var også forløperen for det som skulle bli det berømte «kompani Linge».

Styrken besatte Henningsvær, Brettesnes, Stamsund og Svolvær i 6 timer. Mange skip ble senket – fiskebruk og sildoljefabrikker ødelagt. Bl.a. ble verdens mest moderne fabrikkskip «Hamburg» (ca.9000 t) senket og ligger fremdeles inne i havna i Svolvær.

En tragedie skjedde også ved senkningen av hurtigruten Mira som ikke stoppet hurtig nok ved varselskudd. Det har blitt påstått at det var en tysk offiser som truet styrmannen til ikke å stoppe, men dette er blitt avsannet i ettertid av rormannen på Mira. 7 sivile omkom. 

Den vennlige mottakelsen de engelske styrkene ble mottatt med samt at over 300 ble med frivillig til england for å gå inn i de norske styrkene der, gjorde ikke Hitler «lystig» til sinns. 

Ei heller at 212 tyskere ble tatt til fange og ført over til England.  Hitler ble også irritert og «stram» når han fikk høre om den vennlige mottagelsen engelskmennene hadde fått og mente at dette «ikke burde passere upåaktet»…   Det førte til at general Keitel, som var sjef for generalstaben, mente at hele Svolvær burde «vernichtes» – utslettes.  Svært aggressive tyske soldater ankommer Svolvær, Kabelvåg, Stamsund og Henningsvær sammen med SS-gendarmer. Dette fører selvfølgelig til stor frykt blant befolkningen, men etter at 10 hus ble brent (7 i Svolvær) ble den brutale nedbrenningen stoppet.

Bernhard Schulze ligger senket. Silda fiskemottak er utbrent og oljetanken sprengt. Foto fra like etter raidet.
Under Lofotraidet ble det funnet en Enigma kodemaskin om bord på tråleren Krebs. Det tyske mannskapet på Krebs ble sendt ut med den armerte tråleren, en "Forpostboot" mot den engelske jageren Somali. Og det gikk helt galt for tyskerne. Mange ble drept og såret. Bare 5 kom seg i en livbåt. Engelskmennene bordet Krebs og fant en blodig Enigma maskin som ble tatt med til England sammen med kodeboka. Slik fikk engelskmennene innsikt i den tyske koden marinen

Nå begynner et utrolig omfattende arbeide med bygging av bunkre, festningsanlegg og maskingeværstillinger. Dette var et arbeide som pågikk helt fram til kapitulasjonen. Svolvær er derfor den by i Norge som har flest bunkre, stillinger, tunneler etc. på 2 kvadratkm. 

Det bør nevnes at de første 64 fangene på Grini var i hovedsak fra Svolvær-Lofoten. Tatt som represalie for det engelske raidet. Fangene ble kalt «Svolvær-gissel».

Angrepet førte til at Gestapo la hovedkontoret (SD) for Lofoten og Vesterålen til Svolvær. Angrepet førte til at de tyske styrkene ikke følte seg trygge i Nord-Norge og låste fast 80 000- 100 000 flere soldater i nordområdet.

Lofotraidet kan regnes som 2.v.krigs første totale seier. (selv om tyskerne ble drevet ut av Narvik året før, ble de ikke slått). 

Raidet ble slått stort opp i engelsk presse og fikk stor betydning moralsk i en ellers mørk tid. For Svolvær derimot førte det til at byen ble bygget om til en festning.

Lofotraidet

Josef Terboven

Terboven var Reichskommisar for Norge under okkupasjonen 1940-45. Han hadde den høyeste politiske myndighet, men hadde ikke lov til å beordre militære styrker-dvs. Wehrmacht.

Dog hadde han selvfølgelig innflytelse på mangeavgjørelser og var direkte ansvarlig for bl.a. at finnmark ble brent og befolkningen tvangsevakuert høsten 1944. 

Etter lofotraidet 4.mars 1941 kom Terboven til Svolvær med sjøfly 6 mars. Dette skapte angst blant befolkningen for hadde Terboven fått det som han ville, så var hele byen blitt svidd av. 

Dette som en represalie for den vennlige mottakelsen de engelske soldatene fikk. På slutten av krigen ble Terboven desperat og ønsket å skyte 10 000 norske gisler, men både Hitler og Quisling nektet å godkjenne en slik ordre. 

Han endte sitt liv med å sprenge seg i luften inne i en bunker på Skaugum gård.

MANSJETTKNAPPENE BLE FUNNET I JAKKELOMMEN PÅ UNIFORMSJAKKEN TIL TERBOVEN UNDER OPPRYDDING PÅ SKAUGUM