no Norwegian
Gestapo kom til Svolvær etter Lofotraidet
De fikk kontor på rådhuset i Svolvær

Gestapo betyr «Geheime Staatspolizei»,altså det hemmelige politiet. Gestapo ble også kalt Sipo og kom til Svolvær 4.mars 1941.

Hovedkvarteret for Lofoten og Vesterålen ble lagt til Svolvær. Den første sjefen het Krupa og folk ble misshandlet nede i kjelleren til Hotell Lofoten. Men det du sår, høster du. Krupa endte sine dager på et fortau på Karl Johan – skutt av motstands-bevegelsen i mai 1944.

I storgt. i Svolvær ble «Simonsen-huset» tatt i bruk av gestapistene. Cella som de laget i kjelleren var inntakt inntil bare få år siden. Gestapo-mann Krupa ble ikke så lenge i området og ble erstattet av Url. Han hadde tidligere vært kriminaletterforsker og var ikke medlem av nazipartiet før i 1939. Til å være Gestapo-sjef var Url ikke av de verste. Han brukte en del skremmebrøling under avhør, men slo ikke fanger.

Da var det verre med gestapomann Gross. Han var brøler av verste slag, hadde et brutalt utseende og trodde blindt på Hitler. Gross hadde tilgang på en motorsykkel og den greide han selvfølgelig å kjøre utenfor med. Onde tunger ville ha det til at han hadde gjort det i fylla, men i virkeligheten var det et barn som hadde sprunget i veien. Gross skar seg stygt opp i ansiktet og dr. Lund som regjerte på sykestua sydde ham så stygt sammen som mulig. Når gestapist Gross fikk bandasjene til slutt av seg ble han selvfølgelig rasende og ville ha sendt dr. Lund til konsentrasjonsleir innerst i Tyskland, men en tysk militærlege gikk god for dr. Lund. Det var slikt som kunne skje….. Gross gikk under resten av krigen under navnet «fesshompa».

Ved krigens slutt rømte både Url og Gross, men begge ble fanget og brakt tilbake. Gross forsøkte å begå selvmord, men ble reddet av dr. Lund som pumpet ham. (muligens med noe tungt hjerte…) Url hadde i 1945 navnene på de som drev med motstands arbeide, men unnlot å gripe inn. Noe som talte til hans fordel etter krigen. Han har for øvrig vært på ferie flere ganger i Svolvær etter krigen, men opptrådte meget diskré…..

Gestapo var i det hele tatt fryktet av både tyskere og nordmenn. Systemet baserte seg på et utstrakt angiveri. Etter krigen ble langt fra alle angiverne tatt (eller informantene som Gestapo kalte dem) Det er flere i Lofoten som aldri ble avslørt fordi ingenting var skrevet ned og det var bare Url som kjente navnene på disse. Gestapo brukte ofte tortur, men de fleste ansatte var profesjonelle politifolk som kom langt med vanlig etterforskning.

Alt for mange nordmenn ble tatt fordi de undervurderte Gestapo og deres usynlige nettverk av angivere. Etter krigen ble 12 tyskere skuttpga mishandling,tortur og drap. Samtlige var medlem av Gestapo.