no Norwegian
Milorg
Den militære motstand mot nazi Tyskland vokste fram

Milorg var et landsomfattende apparat som var inndelt i 14 distrikter og hadde sin spede begynnelse høsten 1940. Arbeidet besto i etterretning , sanitet, forsyning, transport, spionasje, samband, dekning og hjelp til transport til Sverige.

Sommeren 1941 får Milorg kontakt og ønsker en godkjennelse av sitt farlige arbeid. Denne får de den 20.11.41. Til tross for opprullinger, henrettelser og tortur fra Gestapos side, vokser Milorg til utrolige vel 40000 mann siste krigsåret.

Shetlandskgjengen fraktet i begynnelsen våpen på fiskeskøyter over Nordsjøen. Også ubåtjagere ble tatt i bruk, men det var først
etter invasjonen på kontinentet at bevæpningen blir tilfredstillende innen Milorg.

Siste året var de fleste av distriktene bevæpnet gjennom 700 vellykkede flyslipp fra Storbritannia. Det bør nevnes at 23 engelske og 5 amerikanske fly gikk tapt. Ca. 200 av flymannskapene mistet livet under disse toktene.

Fra slutten av 1943 har Jens Christian Hauge en sentral plass og er blitt lederen av organisasjonen. Han reiser flere ganger ut av Norge for å delta i konferanser om motstandsarbeidet med regjeringen.

En av de mest kjente motstandsmenn er Gunnar Sønsteby, også kalt Nr.24 eller Kjakan. Han drev med motstandsarbeide mot okkupasjonsmakten før ordet «hjemmefront» hadde fått noen mening. Bl.a. tok han seg over til Sverige i 1940 og forfrøs beina forferdelig på tilbaketuren. Han drev med etterretning og hadde et stort antall dekkleiligheter. Han hadde som regel å ligge bare en natt
på samme plass.

Sønsteby ble innlemmet i Kompani Linge og deltok i en rekke utrolig dristige sabotasjeaksjoner som leder for Oslogjengen.

Kompani Linge

Kompani Linge har fått sitt navn etter Martin Linge, født 1894. Han var en av de første som fikk flyopplæring i Norge, men bestemte seg i stedet for å satse som skuespiller. En tid reiste han også til sjøs.

Når krigen kom til Norge fikk livet til Linge en ny mening. Som militært utdannet deltok han i kampene ved Åndalsnes iskaldt og heltmodig som løytnant, fikk en granatsplint i foten og ble den første
norske krigsskade offiser som kom over Nordsjøen.

I England fikk han ansvar for å rekrutteringen av mannskap til en norsk spesialstyrke som senere fikk navnet Kompani Linge. Her samarbeidet han med bl.a. Nordahl Grieg. Linge var den fødte leder, uredd og inspirerende, hadde en praktfull stemme og «glimt i øyet».

Den første opperasjonen som Lingekarene var med på var Lofotraidet 4.mars 41. Her deltok 52 mann. Linge hadde med et pengebeløp på denne turen og håpet han kunne treffe noen som var villig til å bringe gaven til hans familie i Oslo slik at de kunne ha noe å leve for.

Milorg og Norske kompani Linge utførte flere oppdrag sammens over Norge.

De var spesialtrenet og hoppet ut over Norge i fallskjerm. Mange av disse soldatene gjorde en utrolig innsats. De var ofte utsatt for ekstreme påkjenninger. Det var for eksempel ikke uvanlig at de kunne bli sluppet av på feil sted. Leif Aagaard (som senere utdannet seg til prest) ble sammen med en kamerat sluppet ut alt for høyt og milevis fra målområdet.

Dette var om vinteren og med over 30 kuldegrader i et heller ugjestmildt terreng, så faren for å fryse i hjel var overhengende. De gikk/klatret i 36 timer uten stans og bokstavelig med livet som innsats før de kom seg i hus.

Vi glemmer kanskje lett alt slitet som motstandsarbeidt medførte. Lingesoldat Eldar Hagen, som var en topptrenet Lingeman, var så sliten av å slepe på våpen og konteinere samt grave ned utstyr at han i en bratt nedoverbakke sovnet av på skiene. Han slo seg så ettertrykkelig at det tok lang tid før han kom til hektene igjen.

Håndgranatlampe laget av Milorg mann
Mange betale en høy pris for deltagelse i motstandsarbeidet. Fortellingen om Jan Baalsrud er usedvanlig dramatisk. Han var den eneste som overlevet av de 12 Linge soldatene som ble landsatt i Nord-Norge. Han greide å rømme fra tyskerne, ble snøblind, tatt av snøskred, forfrøs begge føttene, ble til slutt berget av lokalbefolkningen som greide med hjelp fra samene å få han over til Sverige. Han var første formann i Lingeklubben som hadde tilholdssted på Akershus i Oslo.