no Norwegian

Nye gjenstander

Tysk rekvisasjon av fiskebåt fra Dyrøya i Troms1920Tysk rekvisasjon av fiskebåt fra Dyrøya i Troms1920
Slide #1
SubTitle
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

SS mann med hund

Dioramaet er ca. 10 cm høyt og utført av Yngve Sjølin.

Blåfrosen tysk soldat

Blåfrosen tysk soldat på fronten mot Murmansk vinteren 1941-42. Diorama av Yngve Sjølin.