no Norwegian
Previous
Next

NY bok av william hakvaag

Gjennom Leicas Linser

Ny utrolig bok  med ukjente fargebilder om Det tredje riket og 2.v.krig kommer nå.  Kun kr.399.- pluss porto.

Kan bestilles hos www.lofoten.store  eller bokhandler.

William Hakvaag er født i 1948 og har i mange år samlet på ting, bøker og magasiner fra 2. verdenskrig.

Han har stått bak oppbyggingen av Lofoten Krigsminnemuseum i Svolvær som åpnet 15. juni 1996. Utstillingen ved museet, som er basert på mindre gjenstander og uniformer er en av verdens største utstillinger i sitt domene og har vakt oppsikt langt utenfor Norges grenser.

Forfatteren har også i en årrekke skrevet lokale historiske artikler i samarbeide med Vågan Historielag

en del av museum nord

Lofoten Krigsminne Museum

Lofoten Krigsminnemuseum er en upolitisk forening som driver med opplysningsarbeide vedr. 2. verdenskrig knyttet opp mot det som skjedde lokalt i Lofoten og Nord-Norge. Museet ble åpnet 15.06.96

Bildet til venstre samt under viser  opphavsmann og etablerer William Hakvaag. Utstillingen gjenspeiler tidsepoken 1940-45 som inneholder mye dramatikk, fornedrelse og brutalitet. Men vi finner også uselvisk offervilje og standhaftighet.

Velkommen til et spennende og historisk besøk